Anlita hantverkare utomlands med ROT-avdrag

Som svensk medborgare med extra boende utomlands har du rätt att anlita hantverkare med ROT-avdrag inom hela EU. Så här gör du för att hitta en byggfirma för en tillbyggnad, badrumsrenovering eller annat arbete i Spanien, Danmark, Frankrike eller annat europeiskt land. Regler för att nyttja ROT-avdrag i utlandet Det första som är viktigt att känna till är att du måste vara svensk medborgare och betala din skatt i Sverige för att nyttja ROT-avdraget. Om du gör det så har du rätt att anlita en hantverkare var som helst inom EU för ett arbete som är ROT-giltigt. Så här fungerar det i korthet: Du måste ha tillräckligt inbetald skatt i Sverige för att täcka ROT-avdraget.Du måste äga bostaden som arbetet ska utföras på (helt eller delvis, det går bra att bara äga en andel av ett hus).Om hantverkaren du anlitar inte är från Sverige måste du få ett intyg som bevisar att hantverkaren inte har några skatteskulder i sitt hemland. Utöver detta gäller alltså samma regler och godkända avdrag utomlands som i Sverige. Vilka länder får du anlita hantverkare med ROT-avdrag i? Alla länder som är med i EU, samt länderna som är med i EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), är godkända för att ta in lokal arbetskraft i och utföra ROT-arbeten. Dessa länder är: Belgien | Luxemburg Bulgarien | Malta Cypern | Nederländerna Danmark | Norge Estland | Polen Finland | Portugal Frankrike | Rumänien Grekland | Slovakien Irland | Slovenien Island | Spanien Italien | Storbritannien Kroatien | Sverige Lettland | Tjeckien Liechtenstein | Tyskland Litauen | Ungern Österrike Den exakta processen för att nyttja ROT-avdrag för ett byggarbete eller...