Attefallshus ger inte rätt till ROT-avdrag

Du får inte göra ROT-avdrag för att bygga Attefallshus på 25 kvadratmeter. Däremot får du nyttja ROT-avdraget för att bygga om befintlig byggnad eller göra en tillbyggnad på befintligt boningshus. Följande regler gäller:

  • Attefallshus är en komplementbyggnad på upp till 25 kvadratmeter som du får bygga på din tomt. Detta bygge omfattas inte av ROT-avdrag.
  • Vill du däremot exempelvis bygga om eller renovera en friggebod eller ett garage kan du få göra ROT-avdrag på 30% av arbetskostnaden.

Tillbaka till lista över ROT-avdrag.

Regler för Attefallshus i 8 enkla punkter

  • Ditt Attefallhus får ha en yta på max 25 kvadratmeter. Har du redan en friggebod är det inget problem, dessa nya byggregler gör det möjligt att ha både friggebod och attefallhus på tomten.

  • Du behöver inte bygglov. Dock krävs som vanligt att du måste följa reglerna i Plan- och bygglagen (PBL).

  • Däremot behöver du göra en bygganmälan hos din kommun. När de ger dig klartecken får du börja bygga.

  • Om Attefallhuset står mindre än 4,5 meter från tomtgränsen till din granne så behöver du din grannes medgivande. Är avståndet större än 4,5 meter behöver du inget medgivande.

  • Skulle grannen inte ge medgivandet du behöver kan du söka bygglov hos kommunen och låta dem avgöra frågan.

  • Huset måste vara ett komplement till ett befintligt bostadshus som redan finns på tomten, du får alltså inte bygga ett Attefallhus på en tom tomt.

  • Det får vara max fyra meter högt från mark till taknock (högsta punkten på taket).

  • Det är tillåtet att dela upp de tillåtna 25 kvadratmeterna, i till exempel 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd eller liknande.

Källa: byggmentor