Lägga tak ger rätt till ROT-avdrag

När du ska lägga tak på ditt hus eller fritidshus får du göra ROT-avdrag på upp till 50 000 kr. Följande regler gäller för denna skattereduktion vad takläggning:

  • När du byter ut befintligt tak eller lägger nytt tak på till exempel en utbyggnad av ditt hus får du dra av 30% av kostnaden för arbetet.
  • Maximalt avdrag är 50 000 kr per person och kalender år.
  • ROT-avdrag ges oavsett typ av tak (plåttak, papptak, betongpannor, tegelpannor, shingel, med mera) men avdrag får inte göras för materialkostnader.
  • En takläggare kostar ungefär 500-600 kr/timme att anlita.
  • Du måste äga huset du vill lägga tak på för att få göra ROT-avdrag på arbetet.
  • Takomläggning på bostadsrätt ger inte rätt till avdrag.'
  • Takläggaren du köper tjänsten av måste ha F-skatt.
  • Avdraget görs automatiskt och den faktura du betalar för takarbetet ska ha reducerats med ROT-avdraget.

Då en takläggning är ett rätt omfattande arbete uppgår den totala kostnaden ofta till allt mellan 30 000 och 200 000 kronor, beroende på storlek på taket och takmaterial. Detta gör att du rejält kan sänka din kostnad för att lägga tak med hjälp av ROT-avdrag.

Exempel på kostnad för att lägga tak med ROT-avdrag

Låt säga att du vill byta ut ditt gamla papptak på totalt 110 kvadratmeter takyta. Du får en offert från en lokal takläggare på ett sammanlagt pris för både arbete och material på 400 kr per kvadratmeter papptak, alltså 44 000 kr innan ROT-avdrag.

Då fördelar sig kostnaderna så här på fakturan där du ser hur mycket du sparar med hjälp av ditt ROT-avdrag.

MomentPrisPris efter ROT-avdrag
Rivning gammalt papptak5 000 kr3 500 kr
Arbetskostnad lägga tak14 000 kr9 800 kr
Resekostnad1000 kr1000
Kostnad för material24 000 kr24000
Slutkostnad44 000 kr38 300 kr

Besparingen med ROT för att lägga detta papptak blir alltså 5 700 kr, och kostnaden 38 300 kr för ditt takbyte. En sänkt kostnad med över 13%!

Gå in här om du behöver pris på takbyte

Uppdaterad 2017-05-15