ROT-avdrag, regler och inkomstgräns

Vad är ROT-avdrag?

ROT-avdraget är ett skatteavdrag som gäller för många typer av tillbyggen, renoveringar och andra arbeten som sker på och runt ditt hus. Att göra ROT-avdrag innebär att den del av arbetet som är arbetskostnad dras 30% av som skattereduktion, upp till ett maxavdrag på 50 000 kr per person och år.

För att göra ROT-avdrag krävs att:

- Arbetet berättigar till ROT-avdrag. Se lista över alla olika ROT-avdrag. Det är Skatteverket som avgör vad som är ROT-avdragsberättigande och inte.

- Den som gör avdraget har betalat in så mycket skatt under året att det täcker summan. För att göra maximalt ROT-avdrag brukar en månadsinkomst på runt 25 000 kronor krävas. Gör du ett mindre ROT-avdrag krävs en mindre inkomst. Gör du andra typer av avdrag kan månadsinkomsten behöva vara ännu högre för att kunna täcka ROT-avdraget.ROT-avdrag regler inkomst

- Handlingar om ROT-avdraget skickas till Skatteverket. Detta sköts idag av hantverkaren som utför arbetet men det är upp till dig som konsument att kontrollera att du har rätt till ROT-avdrag.

- ROT-avdraget får bara göras för den del av arbetet som är arbetskostnad, alltså inte för kostnader för exempelvis material eller resor. Be därför alltid entreprenören att specificera vad i en offert eller på en faktura som är arbetskostnad respektive materialkostnad och resekostnad.

- ROT-avdragets gränser är inte alltid knivskarpa, exempelvis är vissa typer av markarbeten godkända för ROT-avdrag, exempelvis dränering medan andra, som marksten, inte är det.

Så räknar du ut ROT-avdrag

Om vi tänker att vi skulle anlita målare för att måla om huset, så skulle steg ett vara att anlita en målare (helst efter att ha begärt in offerter från olika målerier). Om offerten skulle se ut så här innan ROT-avdrag:

Arbetskostnad: 8000 kr
Materialkostnad: 6000 kr
Resekostnad: 1000 kr
Totalt pris måla om huset: 15 000 kr

Då skulle kostnaden efter ROT-avdrag bli:

Arbetskostnad: 5600 kr (30% av 8000 kr)
Materialkostnad: 6000 kr
Resekostnad: 1000 kr
Totalt pris måla om huset: 12 600 kr

Att utnyttja den skatterabatt som ROT-avdraget ger är alltså en väldigt gynnsam affär för dig som konsument och kan ofta vara en bra morot för att anlita ett proffs istället för att göra arbetet själv.

Ställ gärna dina egna specifika frågor kring ROT-avdraget på vårt forum för ROT-frågor. Där besvarar vi i redaktionen inkomna frågor, och du kan även få hjälp av andra besökare samt inbjudna experter.

Bakgrund ROT-avdrag

ROT-avdraget infördes dels för att stimulera tjänstesektorn inom bygg och renoveringar, och dels för att försöka minska andelen oseriösa firmor som utförde arbeten svart. I och med ROT-avdraget blir det mindre skillnad mellan att anlita hantverkare vitt och att anlita hantverkare svart.

Även om det råder delade meningar kring ROT-avdraget så menar de flesta bedömare att det har stimulerat branschen rejält och att den ökning av antalet svenskar som anlitar entreprenörer för byggen och renoveringar gjort att kostnaden för samhället att införa ROT-avdraget försvunnit och det hela blivit en plusaffär.

 

Tips! Gratis offerter från lokala seriösa hantverkare. Välj önskat ROT-arbete:
VärmepumpsinstallatörFönsterfirma
BadrumshantverkareMålare
TakläggareSnickare/byggfirma
GolvläggareMarkentreprenör
Samtliga tjänster funkar även via mobilen och är helt utan krav på köp!

Uppdaterat: 2017-05-15