Värmepump - installation ger rätt till ROT-avdrag

En installation av värmepump ger rätt till ROT-avdrag oavsett om det rör sig om en luft/luftvärmepump, luft/vattenvärmepump, bergvärmepump eller jordvärmepump. Följande regler gäller för ROT-skatteavdrag vid värmepumpsinstallation:

  • ROT-avdrag ger 30% på installationskostnaden - arbetet - vid en installation av värmepump.
  • Du måste äga huset som värmepumpen installeras i för att få göra ROT-avdraget.
  • Din installatör drar 30% av arbetskostnaden redan på fakturaunderlaget så du som beställare betalar slutsumman efter ROT-avdrag.
  • ROT-avdraget omfattar alla arbetsmoment som kan ingå vid en värmepumpsinstallation (borrning, grävning, slangläggning, montering, installation, med mera).

Andel arbetskostnad vid installation av värmepump

Schablonen som används av Skatteverket säger att cirka 35 procent av en installation av bergvärme är arbetskostnad, vilket då inkluderar borrning av bergvärmebrunn och själva arbetet med att montera och installera bergvärmepumpen. Arbetskostnad för en total installationskostnad på 160 000 kr blir då alltså 56 000 kronor, och ger alltså rätt till ROT-avdrag på 16 800 kronor (30% av arbetskostnaden).

Samma schablon på 35% arbetskostnad gäller för exempelvis jordvärme, medan andelen är något lägre för värmepumpar som är enklare att installera såsom luftvatten-värmepump eller luft luft värmepump. Kom ihåg att alltid få ROT-avdraget specificerat på offerten för att du ska kunna jämföra olika installationsfirmors förslag till dig.

Skillnad i ROT-avdrag mellan olika värmepumpar

Att bergvärme och jordvärme innebär mer arbetskostnad och därmed högre avdrag beror på att dessa värmepumpstekniker kräver borrning respektive omfattande grävning för att installera. Detta arbete kostar en del och gör att andelen av kostnaden som utgörs av arbete blir dyrare. För en luft/vattenvärmepump är installationskostnaden oftast endast mellan 10 000 - 20 000 kronor, men den ger givetvis också rätt till ROT-skatteavdrag.

Liknande ROT-arbeten: Bergvärme | Jordvärme | Fönsterbyte villa | mer info om luft luft värmepump

gå in här om du vill få exakt pris på luft värmepump

Uppdaterat: 2017-05-15