Installera bergvärme ger rätt till ROT-avdrag

Att installera bergvärme ger rätt till ROT-avdrag. Följande regler gäller:

  • ROT-avdraget gäller för arbetskostnaden vid en bergvärmeinstallation.
  • Normal schablon är att ungefär 35 procent, alltså en tredjedel, av totala kostnaden för en bergvärmeinstallation är arbetskostnad.
  • ROT-avdrag för bergvärme gäller för både arbetet med att borra borrhål och för den faktiska installationen av bergvärmeanläggningen.
  • Bergvärmepumpen och annat material såsom kollektorslang eller foderrör är material och ger inte rätt till ROT-avdrag.

En typisk bergvärmeinstallation kostar mellan 120 000 - 250 000 kronor innan ROT-avdraget.

Exempel: Installera bergvärme med ROT-avdrag

Efter att ha jämfört fem offerter från olika installatörer bestämmer sig kunden för en bergvärmepump från NIBE. Den totala kostnaden uppgår till 148 000 kr och fördelar sig på följande sätt:

MomentPrisPris efter ROT-avdrag
Borrning 150 meter borrhål32 000 kr22 400 kr
Installation17 000 kr11 900 kr
Resekostnad4000 kr-
Bergvärmepump och material95 000 kr-
Slutkostnad148 000 kr133 300 kr

Den totala besparingen med skatteavdraget blir då alltså 14 700 kr.

Besök denna sidan för ta in offerter och få reda på exakt kostnad för bergvärme eller värmepump.

Uppdaterad 2017-05-15