ROT-avdrag 2019 (Regler, fakta och nyheter)  

Skattereduktionen för renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) ger dig 30 procent i avdrag när du anlitar en hantverkare. Hur ser reglerna ut 2019? Vi listar information som du behöver veta på den här sidan.

Det här är ROT-avdraget

Med ROT får du en skattereduktion eller en sorts ”skatterabatt” som ska hjälpa dig finansiera ditt hemprojekt. Sedan 2004 har reglerna för avdraget varierat en del och som mest har du kunnat få 50 procent av arbetskostnaden i ”rabatt”, men sedan ett par år tillbaka ligger avdraget på 30 procent. Maxbeloppet för ROT är 50 000 kronor per år.

Detta gäller också för 2019.

Som bostadsägare betalar du alltså 70 procent av arbetskostnaden till hantverkaren/utföraren. Det är sedan hantverkarens ansvar att ansöka om att få resterande belopp utbetalt av Skatteverket. Tänk på att du inte får anställa en närstående om du ska använda dig av ROT-avdraget.

Tre grundläggande krav som ställs på dig som kund

För att du ska ha rätt att använda ROT-avdraget finns det vissa villkor som måste uppfyllas.

 • Du ska vara 18 år eller äldre.
 • Du måste äga bostaden under tiden som arbetet utförs.
 • Du måste betala skatt i Sverige.

Uppgifter som hantverkaren ska lämna

Blanketten ska innehålla:

Uppgifter som betalningsmottagaren

 • namn
 • adress
 • person eller organisationsnummer

Uppgifter om köparen/kunden

 • Personnummer, inklusive fyra sista
 • Datum för betalningen
 • Fastighetsbeteckning om det gäller ett bostadshus eller uppgifter om bostadsrättföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer om det gäller en bostadsrättslägenhet.
 • Den totala kostnaden på arbetet inklusive moms
 • Underskrift

Källa: Skatteverket

För dig som bor utomlands

Reglerna för ROT är samma som i Sverige om du bor i ett annat EU land. Kom ihåg att det endast är arbetskostnaden (och inte material) som kan rabatteras med 30 procent. Det är även viktigt att utföraren/hantverkaren har en F-skattsedel eller motsvarande i det land han eller hon är verksam. Personen eller firman får inte ha några skatteskulder.

 

Länder som du kan använda ROT i även om de är utanför EU:

 • Norge
 • Island
 • Liechtenstein

Mer information: Anlita hantverkare utomlands med ROT-avdrag

 

Nya betalningsregler 2019

ROT-avdraget har alltid betalats med något som kallas för ”fakturamodellen” vilket innebär att du som husägare får en preliminär skattereduktion direkt vid köpet på 30 procent. Uppgiften noteras sedan i din inkomstdeklaration.

Regeringen har föreslagit att betalningen framöver måste ske elektroniskt. Detta innebär att du inte längre kommer kunna betala din hantverkare kontant. Förhoppningen är att detta ska sätta stopp på felaktiga ROT-utbetalningar. Det ska framför allt förhindra att det skapas så kallade falska fakturor på ROT-berättigade jobb som aldrig har utförts.

Vad definieras som en elektronisk betalning?

Det som är viktigt för att ROT-avdraget ska godkännas är att betalningsuppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt finns med.

Detta sker exempelvis genom kontokort, inbetalningskort, Swish eller BankID. I förslaget (du kan läsa det i sin helhet här) står det vidare att det inte är lämpligt att införa en uttömmande lista av ”godkända betalningsformer” eftersom det hela tiden utvecklas nya sätt att sköta betalningar elektroniskt.