Rotavdrag 2024

NYTT Rotavdrag 2024! Regeringen har den 11 september 2023 på en presskonferens presenterat att Taket för ROT-avdraget kommer höjas från den 1 juli 2024 med 25000 kronor. Även RUT-avdraget höjs till 75000 kronor samt separeras från ROTavdraget 2024 så från 1 juli 2024 kan du använda rotavdrag på 75000 kronor samt rutavdrag 2024 på 75000 kronor

Läs mer om rotavdrag 2023

Taket för Rotavdag höjs 2024

  • Taket för ROT-avdrag utökas med 25000 kronor den 1 juli 2024. Från 50000kr till 750000 kronor.
  • Det utökade taket för rot o rut gäller helåret 2024.
  • Taket på RUT och ROT separeras från den 1 juli 2024 till 75000 kronor vardera.

 

Rotavdraget 2024 ändras till 75000kr enl. regeringen uttalande den 11 september

Rotavdraget 2024 ändras till 75000kr enl. regeringen den 11 september

Text bild som visar att taket på rotavdraget 2024 höjs med 25000 kronor till 75000 kronor.

Taket på rotavdraget 2024 höjs med 25000 kronor till 75000 kronor.