Rotavdrag 2017 och framåt detta gäller...

Reglerna för rotavdrag 2017

  • Rotavdraget är max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges med 50 % av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år.
  • För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr i rutavdrag ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.
  • Rotavdrag medges fortfarande med 50 000 kr. Avdragen räknas samman så totalt för ett år per person får du utnyttja maximalt 50 000 kronor.
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag för matlagning slopas.
  • Avdrag på arbetskostnad för rotarbeten: du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.

Om du till exempel har fakturerat 50 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kr på fakturan och kunden måste betala 35 000 kr för att Skatteverket ska kunna betala ut 15 000 kr. Detta gäller för de rotarbeten som din köpare betalar den 1 januari 2016 eller senare.

Exempel på inkomstgränser rotavdrag och rut-avdrag

Här har vi räknat på en person i Göteborg som har 15000 i inbetald pension och ca 3000 i A-kassa/sjukpenning:

Tabell på räkneexempel på hur mycket rotavdrag som kan användas beroende på inkomstnivå.

 

Uppdaterat: 2017-05-15