Använd rotavdrag för grön teknik 2023

Solceller på mark

Det stöd som du kan få för grön teknik täcker 15 procent av material- och arbetskostnaden om du installerar solceller. Det fungerar enligt fakturamodellen vilket innebär att du kan göra avdraget på en gång vid köptillfället. På så sätt slipper du ansöka om investeringsstöd retroaktivt.

Grön teknik är i det här sammanhanget ett samlingsbegrepp för teknik som gynnar klimatet. Det innebär inte att du kan använda det ”gröna rotavdraget” till allt. Skattereduktionen gäller specifikt för:

  • Installation av solceller
  • Hybridsystem (solceller och solfångare) förutsatt att minst 20 procent av energin som anläggningen producerar är el
  • Lagringsmöjligheter för egenproducerad el
  •  Installation av laddningspunkt för elfordon

Precis som för övriga rotavdraget, måste du betala tillräckligt mycket skatt för att kunna ta del av det. Installatören måste även ha F-skatt. Maxbeloppet ligger på 50 000 kronor per år och person. Det gäller för både villaägare och dig som bor i bostadsrätt.

Om du satsar på att lagra egenproducerad el eller kanske investerar i en miljövänlig elbil får du dra bort 50 procent i grönt avdrag. Maxbelopp är dock fortfarande 50 000 kronor.

Fördelar och nackdelar med det gröna avdraget

Sedan 2009 har det varit möjligt att söka stöd för klimatsmarta investeringar. I första hand för installation av solceller. När stödet först infördes täckte det hela 60 procent av investeringen (!), men sedan dess har stödets omfattning minskat stegvis. År 2020 var det nere på 20 procent av investeringen – vilket fortfarande är ett stort belopp. Problemet med investeringsstödet för solceller har varit att det är blivit långa kötider, det har varit byråkratiskt, och det har inte alltid funnits pengar kvar i budgeten för att alla som har sökt stödet ska få det utbetalat.

Med det gröna avdraget går det betydligt snabbare att få pengarna utbetalade, men en nackdel är givetvis att själva avdraget ligger på 15 procent (till skillnad från investeringsstödets 20 procent).

Något som är positivt dock är att priserna för solceller hela tiden går neråt. År 2009 var det betydligt dyrare att köpa och installera en komplett solcellsanläggning så då krävdes det ett större stöd. Sedan marknaden kom igång på allvar 2018 (när kinesiska strafftullar togs bort,) har det blivit allt mer populärt med solceller och priserna har därmed sjunkit. Med det sagt är det fortfarande en stor investering att installera solceller, men det är en investering som kommer att återbetala sig över tid.

Källa: Helphero.se

Går det att kombinera rotavdrag och det gröna avdraget?

I skrivande stund ligger rotavdraget på 30 procent av arbetskostnaden. Det gröna avdraget täcker 15 procent av både material- och arbetskostnaden när du installerar solceller. Det är fullt möjligt att använda både rotavdraget och det gröna avdraget samma år. Du kan exempelvis installera solceller för 150 000 kronor vilket ger dig ungefär 22 500 kronor i grönt avdrag. Notera att det gröna avdraget inte täcker övriga kostnader som resekostnader eller kostnader för verktyg. Sedan kan du anlita en snickare som bygger en altan för 15 000 kronor (endast arbetskostnad) vilket ger dig ett rotavdrag på 4 500 kronor.

Skatteverket betalar ut avdragen

Oavsett om du använder dig av rotavdraget eller det gröna avdraget så är det Skatteverket som ansvarar för att pengarna betalas ut. Du som privatperson behöver inte göra något. Du betalar en faktura där 15 procent redan är bortdraget. Du som företagare måste däremot skicka in ett antal uppgifter till Skatteverket när du begär att få det gröna avdraget utbetalt.

Du använder skatteverkets e-tjänst. Uppgifter som du behöver är bland annat:

  • Belopp som du vill få utbetalt
  • Debiterad ersättning
  • Vilken typ av installation du har utfört
  • Uppgifter om dig (inklusive organisationsnummer om det finns)
  • Köparens personnummer
https://rotavdragen.se/foretagare-sa-fungerar-rotavdraget/

Du kan använda det gröna avdraget utomlands

Om du funderar på att installera solceller på ditt semesterhus i exempelvis Frankrike så har du möjlighet att använda det gröna avdraget.

  • Det gröna avdraget täcker 15 procent av arbets- samt materialkostnad. Högsta belopp som du kan få i avdrag är 50 000 kronor.

Använd rotavdraget utomlands

Precis som med rotavdraget kan du få skattereduktionen om installationen/arbetet utför inom EU eller EES.