Installera jordvärme ger rätt till ROT-avdrag

Att installera jordvärme på sin tomt ger rätt till ROT-avdrag. Följande regler gäller:

  • Jordvärmepumpens installation, grävning och läggning av slang måste ske på tomt och hus som du äger.
  • Du får då skattereduktion  med 30% av arbetskostnaden upp till ett toppavdrag på 50 000 kronor.
  • Som schablon brukar anges att ungefär en tredjedel av kostnaden för att installera jordvärme är att betrakta som kostnad för arbete. Det är denna kostnadsdel du får göra rotavdrag på.
  • ROT-avdrag gäller för både grävning, anläggning av kollektorslang och installation av jordvärmepump.

En vanlig installation av jordvärmepump brukar kosta mellan 90 000 kr och 140 000 kr, beroende på mark och dimensionering.

Exempel på kostnad för jordvärme med ROT-avdrag

En familj i Uppsala begär in prisförslag från installatörer av jordvärme och hittar den som känns bäst för uppdraget. Fakturan landar till slut på 122 500 kr och fördelar sig på följande vis.

MomentPrisPris efter ROT-avdrag
Grävning18 000 kr12 600 kr
Installation och slangläggning21 500 kr15 050 kr
Resekostnad2000 kr-
Bergvärmepump och material81 000 kr-
Slutkostnad122 500 kr110 650 kr

Besparingen med rotavdraget blir då 11 8500kr, gå in här för exakt pris på jordvärme.

Läs även om ROT-avdrag för bergvärme som kan vara ett fullgott alternativ till jordvärme.

Uppdaterad 2017-05-15