Anlita hantverkare utomlands med ROT-avdrag

Som svensk medborgare med extra boende utomlands har du rätt att anlita hantverkare med ROT-avdrag inom hela EU. Så här gör du för att hitta en byggfirma för en tillbyggnad, badrumsrenovering eller annat arbete i Spanien, Danmark, Frankrike eller annat europeiskt land. Regler för att nyttja ROT-avdrag i utlandet Det första som är viktigt att känna till är att du måste vara svensk medborgare och betala din skatt i Sverige för att nyttja ROT-avdraget. Om du gör det så har du rätt att anlita en hantverkare var som helst inom EU för ett arbete som är ROT-giltigt. Så här fungerar det i korthet: Du måste ha tillräckligt inbetald skatt i Sverige för att täcka ROT-avdraget.Du måste äga bostaden som arbetet ska utföras på (helt eller delvis, det går bra att bara äga en andel av ett hus).Om hantverkaren du anlitar inte är från Sverige måste du få ett intyg som bevisar att hantverkaren inte har några skatteskulder i sitt hemland. Utöver detta gäller alltså samma regler och godkända avdrag utomlands som i Sverige. Vilka länder får du anlita hantverkare med ROT-avdrag i? Alla länder som är med i EU, samt länderna som är med i EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), är godkända för att ta in lokal arbetskraft i och utföra ROT-arbeten. Dessa länder är: Belgien | Luxemburg Bulgarien | Malta Cypern | Nederländerna Danmark | Norge Estland | Polen Finland | Portugal Frankrike | Rumänien Grekland | Slovakien Irland | Slovenien Island | Spanien Italien | Storbritannien Kroatien | Sverige Lettland | Tjeckien Liechtenstein | Tyskland Litauen | Ungern Österrike Den exakta processen för att nyttja ROT-avdrag för ett byggarbete eller...

Membranisolering ger ROT-avdrag

Membranisolering är som ett dolt tätskikt som finns under tillexempel uteplatser, betong och gjutasfalt. Det fungerar som en fuktspärr mot olika slag av utsatta sammansättningar där ett normalt märkbart tätskikt inte fungerar. Att utföra en membranisolering är en relativt kostsam investering men också prisvärd med tanke på dess osynlighet och dess goda funktion. För att få det bästa materialet och den bästa hjälpen så är ett tips att ta in offerter från flera företag och återförsäljare och sedan granska skillnaderna. Allt för att du som kund ska bli nöjd. Hur går det till (med ROT-avdrag)? Det är mycket viktigt att utföra arbetet noggrannt i samband med membranisolering eftersom eventuellt läckage är svårt att komma åt att laga, vilket innebär en stor, onödig skada och process. För att utföra membranisolering på tillexempel uteplatser och betong så använder man speciella tätskiktsmattor. Det är ett arbete som tar mycket tid och kräver mycket noggrannhet för att få den bästa kvalitén. Att anlägga membranisolering kräver mycket och bred kunskap, erfarenhet och en noggrann planering. Om du tror att din membranisolering börjar bli dålig bör du kontakta ett företag som kan hjälpa dig att snabbt åtgärda dina problem så att du slipper onödiga följder. med ROT-avdrag kan du anlita en entreprenör och halvera arbetskostnaden. Pris/kostnad för isolering med ROT-avdrag Att utföra en membranisolering är en kostsam investering men också ett nödvändigt val för att slippa fuktskador. Kostnaderna varierar mycket och faktorer som storlek på jobbet, material, situation osv. har inverkan på det slutgiltiga priset. Cirka pris för membranisolering 150 000 – 200 000 kronor och uppåt Det som i slutändan gör att priset blir relativt...