ROT-avdrag: regler, lista över alla avdrag, schablonbelopp

ROT-avdraget - alla regler, lista över godkända arbeten samt schablonbelopp hittar du här.

Välkommen till ROTavdragen.se, en faktabank över ROT-avdraget och allt relaterat till detta skatteavdrag på hantverkartjänster. Du får svar på alla frågor kring avdraget, du får en heltäckande lista med vilka typer av renoveringar eller andra hantverkararbeten som är godkända. Navigera dig runt via menyn här ovanför eller hoppa till någon av följande delar av sidan på en gång:

Regler för ROT-avdrag - vi går igenom grunderna i hur avdraget fungerar och vad du behöver göra för att få göra skatteavdraget. Vi tar även upp de lagar och regler du måste följa. Du kan även läsa mer om ROT-avdrag utomlands.

Vilken inkomst krävs för ROT-avdrag - här visar vi hur du själv kan räkna ut hur stort avdrag du kan göra, och vilken inkomst som krävs per månad för att få göra toppavdraget på 50 000 kronor (per kalenderår). O.B.S nya regler för rotavdrag 2024.

ROT-avdrag fakta regler inkomst

Fakta om ROT-avdrag. Foto: ROTavdragen.se

Lista över alla godkända avdrag - ja, titeln säger det mesta. Är du osäker på om arbetet du vill anlita en hantverkare för är berättigande till ROT-avdrag? Kolla vår lista och få svaren du behöver. Där kan du även läsa mer om varje specifikt ROT-arbete och få information om vad det kan tänkas kosta, hur stor arbetskostnaden beräknas bli och därmed också ungefärliga schablonbelopp för ROT-avdrag på olika typer av arbeten.

Diskussionsforum om ROT-avdraget - ställ frågor om ditt ROT-avdrag, få hjälp av andra privatpersoner, av vår redaktion med bra koll på avdragsregler, samt av särskilt inbjudna experter.

ROT-avdrag på 20 sekunder

I all enkelhet så är ROT-avdraget ett 30-procentigt (nytt från 2016) avdrag på den del av en hantverkartjänst som är arbetskostnad. Så om du anlitar en målare för att måla om ditt hus får du dra bort hälften av det arvode du betalar målaren, men inte hälften av vad färgen eller penslarna kostar.

Avdraget kom till för att stimulera bygg- och hantverkarsektorn och för att minska det svartarbete som förekommit i sektorn under lång tid.

Avdraget kan göras på arbetskostnader upp till 166 667 kronor, vilket gör att det största möjliga skatteavdraget blir 50 000 kronor (för varje person och kalenderår, nytt år innebär möjlighet att göra nytt avdrag).

Numer görs denna skattereduktion direkt när du betalar räkningen från hantverkarna, du får alltså "rabatten" på en gång utan att behöva fylla i några särskilda formulär eller liknande.

Att tänka på är att summan av dina rotavdrag och rutavdrag inte får överstiga 50 000kr per år och detta är en skattereduktion som kräver att du har inkomstnivåer där du betalar kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion för rot- eller rutarbete medges inte för den del av den slutliga skatten som rör allmän pensionsavgift, begravningsavgift och eventuell påförd kyrkoavgift.

Exempel på hur mycket rotavdrag du får beroende på arbetskostnaden och din inkomst.

Rotavdrag %30%30%30%30%30%
Arbetskostnad10 000 kr50 000 kr90 000 kr130 000 kr166 667 kr
Skattereduktion3 000 kr15 000 kr27 000 kr39 000 kr50 000 kr
Ca årsinkomst45 000 kr120 000 kr180 000 kr240 000 kr285 000 kr